Onder handen / nog niet voltooide projecten

 


Memlingmuseum, Brugge

Het Memlingmuseum, met een bijzonder collectie werken van de Vlaamse Primitieven, is gevestigd in het Sint Janshospitaal in Brugge. De huidige verlichting wordt geheel vernieuwd. Wij adviseren hierbij. Stad Brugge is opdrachtgever.
 


HAL12, Zevenaar

De productiehal van de voormalige tabaksfabriek voor Turmac wordt een 'Podium voor samenwerking'. Met een auditorium, filmzalen, het nieuwe Liemers Museum, horeca, vergaderruimtes, een bibliotheek en ateliers komen veel activiteiten onder één dak samen. Studio Groen en Schild maakt het interieurontwerp, Rowin Petersma is de architect. Wij maken het lichtontwerp.
Gemeente Zevenaar is opdrachtgever.
 


Teylershuis, Haarlem

Het woonhuis van Pieter Teyler (aan wie we het Teylers museum te danken hebben) uit het begin van de 18e eeuw wordt gerestaureerd. Dit 'Fundatiehuis' wordt ingericht zoals dat destijds geweest is. Inclusief de verlichting. De restauratie ligt in handen van TPAHG Architecten. Wij maken het lichtontwerp. Het Teylers Museum is opdrachtgever.
 


Van Gogh museum, Amsterdam

We maken een nieuw plan voor de gehele architectuurverlichting in het museum. Dit is een ingrijpende vernieuwing waarbij de grote bezoekersstromen en de bescherming van de kwetsbare collectie om een secuur lichtplan en een slimme logistiek vragen. Het Van Goghmuseum is opdrachtgever.
 


Luthermuseum, Amsterdam

In 1772 bouwde de Lutherse diaconie een eigen onderkomen, het Lutherhuis. Het werd een tehuis, een 'oude mannen en vrouwen huis'. Later, in de 19e eeuw, deed het gebouw dienst als weeshuis. En nu wordt hier het Luthermuseum gevestigd, ondermeer gericht op de geschiedenis van de Lutherse diaconie. Het tentoonstellingsconcept- en ontwerp wordt door De Nieuwe Collectie gemaakt. Wij maken het lichtplan.
 


Woning (particuliere opdracht), Utrecht

Een woning in de binnenstad van Utrecht, met middeleeuwse fundamenten en kelders, wordt grondig maar liefdevol verbouwd en opnieuw ingericht. Wij maken er het lichtplan voor. Restauratie-architect: Frederik Franken
 


Fort Kijkduin - Logementsgebouw, Den Helder

In opdracht van Stichting Stelling Den Helder wordt Fort Kijkduin opnieuw ingericht. Het oorspronkelijke gebouw wordt gerenoveerd en verbouwd door Rietvink Architecten. Voor het Logementsgebouw ontwerpt Platvorm onder meer een permanente tentoonstelling. Wij maken er het lichtplan voor.
 


Provinciehuis Noord-Brabant, Den Bosch

We maken onder meer een nieuw lichtplan voor de Bois le Duc-zaal, het auditorium. Hier worden een aantal grotere kunstwerken belicht, er komt een comfortabeler zaalverlichting en er wordt een flexibel systeem voor theaterverlichting gerealiseerd. Opdrachtgever: Provinciehuis Noord-Brabant
 


Huis van de Stad, Apeldoorn

Het stadhuis in Apeldoorn, in 1988 door Ruijssenaars ontworpen, wordt ingrijpend vernieuwd en verbouwd door Studio Groen en Schild. Wij mogen het lichtplan ontwerpen. Een fantastisch project!
Opdracht: Gemeente Apeldoorn
 


Universiteitsmuseum, Utrecht

Het universiteitsmuseum wordt geheel vernieuwd. Zowel gebouw als permanente tentoonstelling gaan op de schop; de bouwkundige vernieuwing wordt ontworpen door De Zwarte Hond en het ontwerp voor de nieuwe presentatie door Platvorm uit Amsterdam. Wij verwierven de opdracht voor het lichtontwerp.
 


De Viking, film en theater, Deventer

In Deventer wordt De Viking gebouwd: filmzalen, theater, restaurant, vergaderruimtes. Architect: SeArch Amsterdam. Ontwerp theater: Theateradvies bv. Op verzoek van De Viking adviseren wij de verlichting. Opdrachtgever: Somis, Deventer.
 


Restauratie van de Waalse Kerk in Haarlem

Het gebouw van de Waalse Kerk (Éclise Wallone) in Haarlem is oorspronkelijke Begijnenkapel. Het gebouw dateert uit 1262, sindsdien zijn er meerdere verbouwingen uitgevoerd. Er worden al sinds meer dan 400 jaar kerkdiensten gehouden. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er nauwelijks onderhoud geplaagd.
Wij maken het lichtontwerp voor de ingrijpende restauratie van de kosterswoning en van het kerkgebouw. De restauratie wordt uitgevoerd door Verlaan & Bouwstra.
 


Museum Naturalis, Leiden

Museum Naturalis, het nationaal centrum voor biodiversiteit, krijgt een nieuw onderdak, vlak naast het huidige museum. Het gebouw is door Neutelings-Riedijk Architecten ontworpen. Ontwerper Pieter Aartsen van Naturalis geeft de zaal met tektoniek als thema vorm en wij maken er het lichtontwerp voor. Opdrachtgever: Museum Naturalis. Verwachte oplevering: september 2019.
 


Het Gruuthuuse Museum, Brugge

Het Gruuthuuse museum in Brugge is gehuisvest in het 15e eeuwse kasteel van de graven van Gruuthuse. Het museum wordt gerestaureerd en opnieuw ingericht. Architect: noA architecten, concept en storytelling: Madoc. Wij mogen het lichtontwerp maken. Opdrachtgever: Gemeente Brugge. Verwachte opening: medio 2018.
 

naar boven